El col·legi

Màster de la Procura

El Màster d’accés a les professions d’advocat i procurador s’ofereix per cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, que té com objectiu principal millorar la capacitació professional dels futurs Procuradors com a col·laboradors rellevants de l’Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguin garantida una representació de qualitat amb elements essencials per l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.