Noticies


Noticies

26 d'Abril de 2013

EL COL·LEGI SIGNA UN CONVENI AMB L´AJUNTAMENT DE SABADELL PER AJUDAR LES PERSONES VULNERABLES PER UN DESNONAMENT

El Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, a través del qual els procuradors posaran en coneixement del consistori els casos de persones en possible risc d’exclusió social a conseqüència de processos de desnonaments o execucions hipotecàries. Els encarregats de rubricar l’acord han estat l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, i el vicedegà del Col·legi, Ramon Daví.

Aquest conveni permetrà als procuradors facilitar a l’Ajuntament de Sabadell la informació necessària sobre les famílies o persones en situacions de vulnerabilitat per tal que el consistori pugui realitzar les actuacions oportunes per ajudar-les.

Amb aquesta informació es podrà, si s’escau, contribuir a què la situació d’estrès patit pels afectats es pugui superar de la millor manera possible, ja que, en cas de presència de menors, persones grans o persones amb discapacitat, l’atenció prèvia permetrà buscar allotjament o altres serveis.

En aquest sentit, el procurador omplirà una fitxa relativa al procediment de desnonament d’habitatge i facilitarà aquesta informació al lloc web del Col·legi de procuradors que tingui com a destinatari l’oficina d’habitatge de Sabadell.

Durant la signatura del conveni, Daví destacà que “es tracta d’advertir dels casos més vulnerables als Serveis Socials de l’Ajuntament perquè actuïn a temps davant d’una situació de fragilitat o d’indefensió. Ens hem trobat amb diversos casos de desconeixement dels drets, que han fet que quan ha arribat el moment del desnonament no han sabut on podien dormir aquella nit”.

Per a més informació sobre l’acord, poden consultar:

La nota de premsa de l’acte