Noticies


Noticies

EL COL·LEGI ORGANITZA UNA RODA DE PREMSA PER DONAR A CONÈIXER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUIN ÉS L´ESTAT DE LA PROFESSIÓ
15 de Maig de 2013

EL COL·LEGI ORGANITZA UNA RODA DE PREMSA PER DONAR A CONÈIXER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUIN ÉS L´ESTAT DE LA PROFESSIÓ

Ahir dimecres, el Col·legi va organitzar una trobada amb periodistes per explicar-los la situació en què es troba la nostra professió, arrel de la reforma de la LEC. En aquesta trobada hi van participar el degà, Ignacio López, el vicedegà, Ramón Daví, i la vocal de comunicació, Montse Montal

El degà va recordar que el poder judicial es un servei públic i va destacar la vocació publica dels procuradors que es veurà reforçada i refermada amb l’assumpció de les noves competències que preveu la reforma de la LEC.

Segons explicà el degà, els procuradors assumiran noves compètencies professionals, amb funcions similars a les que desenvolupen altres operadors jurídics semblants als procuradors en l'àmbit europeu, per tal d’agilitzar l’Administració de Justícia. Aquestes noves funcions, centrades en tots els actes de comunicació i en determinats actes d’execució i de cooperació i auxili, reforçaran el paper dels procuradors com a servidors públics de la justícia. 

En aquest acte, el degà també va remarcar el canvi que s’està produint en la percepció de la justícia. Segons López, el ciutadà ja no percep la justícia únicament com un poder, sinó també com un servei i la seva ineficiència suposa la vulneració d’un dret fonamental com és el de la tutela judicial efectiva.

Les noves competències amb què es pretén reforçar els procuradors s’inclouran a l’Avantprojecte de Llei de reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC). Per assegurar l'eficàcia de la seva intervenció en les noves funcions, la Llei els conferirà la condició d’agents de l'autoritat quan expressament siguin comissionats per a la realització dels actes de comunicació (emplaçaments, notificacions…), sempre sota les directrius del secretari judicial i sotmesos a control del Tribunal.
L’Avantprojecte de Llei pretén millorar les opcions dels litigants i ho farà potenciant la tasca dels Procuradors dels Tribunals, que, mitjançant el desenvolupament de les seves funcions de col·laboració i auxili amb l'Administració de Justícia, podrien agilitzar els tràmits processals i dotar de major eficàcia el procediment.

SENSE INCREMENT DE COSTOS PER A L’ADMINISTRACIO DE JUSTÍCIA
Amb el futur Avantprojecte de la LEC, s’aconseguiria una significativa millora de les opcions amb què compta el ciutadà quan acudeix als tribunals per un acte de comunicació, ja que aquest podria triar lliurement entre acollir-se a un funcionari de l'Administració de Justícia o contractar un procurador. Aquesta dualitat del sistema no incrementaria els costos de l’Administració de Justícia, ja que seria el ciutadà qui assumiria la despesa en la contractació del procurador. En cas que els ciutadans no formulessin la seva elecció, la Llei entendria que els actes de comunicació es practicarien pels funcionaris del cos d'auxili judicial. També es preveu que la part pugui canviar de criteri durant la tramitació d'un procediment, sempre que al·legui una causa justa.