Noticies


Noticies

EL COL·LEGI MOSTRA EL SEU DESACORD AMB L´INFORME DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA SOBRE EL SECTOR COL·LEGIAL
3 de Juliol de 2012

EL COL·LEGI MOSTRA EL SEU DESACORD AMB L´INFORME DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA SOBRE EL SECTOR COL·LEGIAL

El Col·legi, en consonància amb l’Associació Intercol∙legial de Col∙legis Professionals de Catalunya, considera que l’Informe que ha presentat la Comissió Nacional de la Competència sobre els col∙legis en recull una visió distorsionada i ignora llur funció social com a garantia dels drets dels ciutadans.

Així mateix, davant la demanda d'adaptar al nou marc normatiu les legislacions autonòmiques i les disposicions internes col·legials, el Col·legi vol recordar que la normativa europea reconeix expressament els col∙legis professionals com a “autoritats competents” per al control o la regulació de les activitats de serveis i de l’accés i l’exercici d’una activitat professional, tasques que els col∙legis desenvolupen des de fa temps, amb transparència, eficàcia i eficiència, per tal de salvaguardar l’interès públic vinculat a la prestació de serveis professionals.

L’Associació, que agrupa més de 90 Col·legis Professionals de diferents sectors, va néixer fa un any amb la voluntat de reforçar la projecció social dels Col·legis Professionals, impulsar iniciatives d’interès comú i actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu, independentment del sector al que pertanyin. Actualment representa més de 150.000 col·legiats de la totalitat dels àmbits professionals.