Noticies


Noticies

EL COL·LEGI MANIFESTA NOVAMENT LA SEVA OPOSICIÓ A LES TAXES ESTATALS
13 de Novembre de 2012

EL COL·LEGI MANIFESTA NOVAMENT LA SEVA OPOSICIÓ A LES TAXES ESTATALS

El passat dia 22 de novembre de 2012 va entrar en vigor la Llei 10/2012 per la que s'aproven les noves taxes judicials estatals tot i que, al no estar desenvolupada reglamentàriament, la seva aplicació ha quedat en suspès. Davant aquestes noves taxes estatals en l’àmbit de la justícia, el Col·legi ha enviat una nota de premsa als mitjans de comunicació on es posiciona contrari a la seva aplicació, ja que atempta al dret constitucional bàsic que ha de permetre l’accés a la tutela judicial efectiva.

Des del passat 1 de maig, a Catalunya deterrminats procediments judicials i recursos ja estan gravats amb la taxa judicial autonòmica obligatòria per a totes les empreses i persones físiques. L’aplicació de les noves taxes estatals, per tant, suposa una doble tributació sobre els mateixos fets impunibles. En aquest sentit, el Col·legi no pot acceptar que l'activitat jurisdiccional serveixi per recaptar tributs sense sentit ni coherència i en detriment drets dels ciutadans.

Nota de premsa del Col·legi sobre l'oposició a les taxes estatals
Posicionament del Consell en relació al projecte de llei de pujada de taxes judicials estatal