Noticies


Noticies

EL COL·LEGI INICIA UN CONCURS PER CONTRACTAR UN SERVEI D´ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL
3 de Març de 2014

EL COL·LEGI INICIA UN CONCURS PER CONTRACTAR UN SERVEI D´ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL

El ICPB ha iniciat un concurs per contractar un servei d’assessorament jurídic integral amb l'objectiu de dotar al Col·legi d'un instrument àgil i amb una única via de comunicació per resoldre les diverses qüestions legals que sorgeixen en el desenvolupament de la seva activitat i per al compliment de les seves funcions.

Hi poden participar presentant ofertes totes aquelles consultories jurídiques que puguin estar interessades, tenint en compte les següents bases del concurs: bases