Noticies


Noticies

EL COL·LEGI FACILITARÀ ALS CIUTADANS L´ACCÉS ALS SERVEIS SOCIALS EN ELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENTS I EXECUCIONS HIPOTECÀRIES
5 de Març de 2013

EL COL·LEGI FACILITARÀ ALS CIUTADANS L´ACCÉS ALS SERVEIS SOCIALS EN ELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENTS I EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

El Col·legi de Procuradors ha signat un acord de col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Col·legi d'Advocats, el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Barcelona per mitjà del qual posarà en coneixement de l'Ajuntament els casos de persones en possible risc d’exclusió social a conseqüència de processos de desnonaments o execucions hipotecàries.

Mitjançant aquest acord, el Col·legi facilitarà a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament la informació necessària sobre les famílies o persones en situacions de vulnerabilitat per tal que es puguin realitzar les actuacions oportunes per millorar el seu estat. En el cas de presència de menors, persones grans i persones amb discapacitat, l’atenció prèvia al llançament es durà a terme per tal de facilitar, si s’escau, allotjament o altres serveis, i així contribuir a què la situació d’estrès patit pels afectats es pugui superar de la manera més fàcil possible.

Aquest protocol s'afegeix als compromisos que el Col·legi ha signat en matèria de desnonaments amb municipis com Barcelona, Sant Feliu de Llobregat o Sant Celoni. Durant l'acte de signatura de l'acord, el degà ha destacat la sensibilització i el compromís dels procuradors "perquè les persones que puguin estar en risc de perdre el seu habitatge puguin accedir ràpidament i conèixer tota la informació relativa als diferents recursos socials que puguin pal·liar aquesta delicada situació".