Noticies


Noticies

EL COL·LEGI CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA
26 de Juny de 2014

EL COL·LEGI CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

El dimecres 18 de juny, el Col·legi de Procuradors de Barcelona va constituir la Comissió de Deontologia, un organisme que serà l’encarregat de fer complir als col·legiats les lleis que afectin a la professió, la normativa deontològica i altres normes dictades per òrgans competents que puguin afectar a la professió. D’aquesta forma, el Col·legi de Barcelona es converteix en el primer Col·legi de Procuradors que té una Comissió que compta amb la participació d'usuaris i advocats.

La Comissió estarà formada pel vocal de Deontologia de l’ICPB, la secretaria de la Comissió, dos procuradors de l’ICPB, tres advocats membres de la Comissió Deontològica de l’ICAB, i el director de la Unió de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

La Comissió de Deontologia es reunirà, com a mínim, un cop al mes per tractar tots aquells assumptes en els que es vegin afectats usuaris i advocats.