Noticies


Noticies

DISPONIBLE EL PLA ESTRATÈGIC DE LA PROCURA
4 de Març de 2014

DISPONIBLE EL PLA ESTRATÈGIC DE LA PROCURA

Durant el 1r Congrés dels Procuradors de Catalunya, que es va celebrar els dies 28 de febrer i 1 de març a l'espai Esadeforum, es va presentar el Pla Estratègic de la Procura, que ha estat realitzat per Francisco Ramos Méndez, Catedràtic en Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, Marta Llorens Ferrer, Doctora en Dret, i David Coloma Guerrero, Director de la consultoria de negoci Cynertia Consulting.

En aquest enllaç podeu consultar el Pla Estratègic de la Procura

I a continuació disposeu d'un resum de les propostes per millorar l'execució del Pla:

ANTECEDENTS:

-La Justícia espanyola és eficaç dictant sentències, però no executant-les. Segons un informe de la Fundació Wolterskuwer, l’execució a Espanya suspèn tant pel que fa al temps com a la qualitat de la resposta al ciutadà

-Aquesta lentitud genera, en el cas dels jutjats catalans, que avui estiguin acumulades reclamacions econòmiques en tràmit de més de 50.000 milions d’euros. Aquesta situació resta credibilitat al sistema econòmic del país

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR EN EL PLA ESTRATÈGIC:

-Els procuradors demanen assumir noves capacitats per a l’execució per tal de revertir aquesta situació i garantir un millor servei al ciutadà

-Els objectius que vol assolir el col·lectiu de procuradors són:

1. Aconseguir la màxima agilitat en l’execució de les sentències encomanades
2. Realitzar l’execució assegurant el compliment de les garanties legals establertes per a les parts
3. Realitzar l’execució aconseguint la màxima eficiència en les activitats per aconseguir el menor impacte possible per al patrimoni dels litigants

PROPOSTES DELS PROCURADORS CATALANS PER MILLORAR L’EXECUCIÓ:

-S’ha d’habilitar el procurador perquè pugui actuar de forma autònoma en el compliment de la sentència. Això permetria que la tasca del procurador fos:

1. Investigació domiciliària i patrimonial dels béns de l’executat
2. Adopció de les mesures adequades per assegurar els embargaments
3. Custòdia i dipòsit de béns
4. Realització de requeriments a tercers
5. Administració dels béns en els casos necessaris
6. Avaluació dels actius a través de la fórmula més eficient (referències cadastrals o fiscals, taxacions, etc.)
7. Realització de llançaments per delegació expressa del tribunal
8. Proposició al tribunal de la millor forma de realitzar els actius embargats
9. Venda dels actius embargats segons la fórmula seleccionada

A nivell organitzatiu, per dur a terme aquestes tasques, caldrà:

1. La creació d’una Oficina Mixta per a l’execució, que consistiria en un conjunt de recursos humans de la Procura i l’oficina judicial dedicats a resoldre determinats aspectes de l’execució de la manera més àgil possible

2. La creació de l’Observatori de l’execució judicial de Catalunya, que naixeria per donar transparència a l’execució i per facilitar el seu bon govern. L’organisme avaluaria l’aplicació de l’execució per part dels procuradors i elaboraria informes on es proposarien mesures per a la millora dels mecanismes i les normatives implicades