Noticies


Noticies

CONVENI ENTRE ELS PROCURADORS CATALANS I JUSTÍCIA PER GARANTIR L´ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA
17 de Març de 2014

CONVENI ENTRE ELS PROCURADORS CATALANS I JUSTÍCIA PER GARANTIR L´ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

El president del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, han signat avui l’acord de col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació que ha de regir la prestació d’assistència jurídica gratuïta per al 2014. Aquest preveu que el Departament de Justícia destini enguany una subvenció de 5,9 milions d’euros a finançar les actuacions de representació dels procuradors segons els mòduls de compensació econòmica, els quals mantenen els imports de l’any passat, i també a finançar la despesa de gestió col·legial. Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme.

L’any 2013, els procuradors van realitzar un total de 162.235 actuacions, amb un cost de 5,3 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 385.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser de 5,7 milions d’euros, xifra que representa, en comparació amb l’any 2012, un augment del 5 %.

Pel que fa al volum d’actuacions, l’augment ha estat d’un 6,7 % —l’any 2012 se’n van fer 152.046—. Aquest augment es deu, per una banda, al creixement de la litigiositat, en especial en l’àmbit civil, i, per l’altra, a les mesures de reforma de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, aprovades pel Reial decret llei 3/2013, de 22 de febrer, que va entrar en vigor el 24 de febrer. Aquestes mesures van suposar un increment del nombre de persones amb dret a assistència jurídica gratuïta i el reconeixement d’aquest dret a les víctimes de violència de gènere, sense necessitat d’acreditar manca de recursos.

L’acord consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Departament de Justícia i els col·legis de procuradors per garantir l’assistència jurídica gratuïta, que es tracta d’un servei públic destinat a les persones que no disposen dels recursos necessaris per litigar. El reconeixement d’aquest dret inclou la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

El Consell i els col·legis de procuradors seguiran avançant en la integració progressiva en la nova aplicació informàtica d’assistència jurídica gratuïta, per tal d’automatitzar la designació de procuradors d’ofici en els casos de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i també la gestió del pagament de les compensacions per les actuacions professionals designades d’ofici. Enguany es tancarà la definició de la interfície d’intercanvi de les designacions de procuradors i es tancarà el calendari de desplegament.

Consultar conveni