CEP

Aules de Mediació

En un context de sobrecàrrega dels tribunals de justícia els mitjans de resolució alternatius de conflictes com la mediació estan adquirint un paper molt destacat. Atès que els procuradors poden assumir noves competències com a mediadors en diversos àmbits, tot ampliant la seva activitat professional, des del CEP s’ofereixen tallers monogràfics d’especialització sobre aquesta matèria.

Horari

Aules de Mediació: De 18’00 a 19’30 hores.

Oferta formativa 2022-2023

Marc jurídic en mediació intrajudicial

Duració: 18:00 a 19:30 h.

Professor: Javier Hernández García

Data: 23/03/2023

El conflicte durant la mediació

Duració: 18:00 a 19:30 h.

Professor: Xavier Pastor Pérez

Data: 01/06/2023