Noticies


Noticies

Celebració del 25è aniversari del Consell
5 de Febrer de 2009

Celebració del 25è aniversari del Consell

El passat dia 16 de gener, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, va celebrar el 25è Aniversari de la seva creació.

Als actes hi van intervenir l’ Excm. Sr. Anzizu , l’ Excma. Sra. Moleres, Degana Presidenta del Consell, l’ Excm. Sr. Estévez, President del Consejo General de Procuradores de España, l’ Hble. Sra. Tura Camafreita, Consellera de Justícia i l’Excma. Sra. Alegret Burgués, Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Es van lliurar els diplomes als membres fundadors del Consell i al dinar de celebració hi van assistir més d’un centenar de convidats de tots els àmbits col·legials, polítics i judicials.