Àrea privada

Legislació i Jurisprudència

Podeu consultar la base de dades de legislació i jurisprudència de l’editorial Tirant lo Blanch prement sobre el següent link (cal acreditar-se amb la signatura digital):

Tirant lo Blanch on-line

Amb el següent cercador també podeu accedir a una complerta selecció de normativa que considerem important pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Des del Col.legi oferim una complerta selecció de sentències que considerem necessàries pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Resultats de la cerca

Llei 1/2013 que modifica la Llei Hipotecària
Data: 16/05/2013

DESCARREGAR

RESOLUCIÓ JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l´àmbit del dret privat.
Data: 31/12/2012

DESCARREGAR

Ordre HAP/490/2013, de 27 de març, per la qual es modifica Ordre HAP/2662/2012
Data: 02/04/2013

DESCARREGAR

Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013.
Data: 03/01/2012

DESCARREGAR

Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad ju
Data: 15/12/2012

DESCARREGAR

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Data: 21/11/2012

DESCARREGAR

Reial Decret-llei 3/2013, de 22 de febrer, que modifica les taxes i el sistema assistència jurídica gratuïta
Data: 25/02/2013

DESCARREGAR

DECRET 135/2012, de 23 d´octubre, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l´àmbit del dret privat.
Data: 25/10/2012

DESCARREGAR

ORDRE HAP/2662/2012, de 13 de desembre, que aprova els Models 696 i 695
Data: 18/12/2012

DESCARREGAR

Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l´ àmbit de l´ Administració de Justícia i de l´ Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses
Data: 21/11/2012

DESCARREGAR


Page 7 of 22« First...56789...20...Last »