Àrea privada

Legislació i Jurisprudència

Podeu consultar la base de dades de legislació i jurisprudència de l’editorial Tirant lo Blanch prement sobre el següent link (cal acreditar-se amb la signatura digital):

Tirant lo Blanch on-line

Amb el següent cercador també podeu accedir a una complerta selecció de normativa que considerem important pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Des del Col.legi oferim una complerta selecció de sentències que considerem necessàries pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Resultats de la cerca

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Data: 15/05/2013

DESCARREGAR

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común.
Data: 12/04/2013

DESCARREGAR

Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdicc
Data: 30/03/2013

DESCARREGAR

DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
Data: 28/02/2013

DESCARREGAR

Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Data: 28/02/2013

DESCARREGAR

Ordre EMO 266-2013, que modifica els serveis mínims de la vaga
Data: 27/09/2013

DESCARREGAR

Decreto-ley 8/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.
Data: 26/02/2013

DESCARREGAR

Resolució JUS/1421/2013, de 25 de juny, inscriu al Registre de Col·legis Professionals el Reglament de la Comissió Deontològica del ICPB
Data: 05/07/2013

DESCARREGAR

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Data: 23/02/2013

DESCARREGAR

Llei 4/2013, de mesures de flexibilització
Data: 06/06/2013

DESCARREGAR


Page 6 of 22« First...45678...20...Last »