Noticies


Noticies

2a FASE DEL CONCURS DE PROJECTES DE LA NOVA SEU COL·LEGIAL DE L´ICPB
10 de Juny de 2016

2a FASE DEL CONCURS DE PROJECTES DE LA NOVA SEU COL·LEGIAL DE L´ICPB

El jurat del concurs de projectes per a la nova seu del Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB) a la Ciutat de la Justicia es va reunir el dia 6 de juny per tal d’examinar i valorar totes les propostes presentades en la primera fase, que van ser 12. Per a la seva puntuació, s’han tingut en compte la qualitat de les idees proposades, les reflexions i la seva originalitat.

Finalment el jurat va acordar que les quatre propostes amb millor puntuació i, per tant, que passarien a la segona fase del concurs eren les corresponents al lemes:

• MG18
• CLÀSSIC ATEMPORAL
• A NIVELL
• COLOR I FORMA

En aquesta segona fase, els finalistes hauran de presentar una proposta tècnica i econòmica, amb data límit del 8 de juliol.

El jurat del concurs està constituït pels següents membres:

President: Degà de l'ICPB

Vocals:
Vicedegà de l'ICPB
Tresorer de l'ICPB
Secretària de l'ICPB
Arquitecte assessor de l'ICPB
Arquitecte designat pel COAC

Secretari:
Gerent de l'ICPB, que actuarà amb veu i sense vot

Els dissenys de les quatre propostes finalistes poden ser consultats de manera presencial pels col·legiats que ho desitgin en la seu de l'ICPB del carrer Ali Bei.