Noticies


Noticies

TROBADA DELS COL·LEGIS DE PROCURADORS DE BARCELONA I MADRID
26 d'Abril de 2012

TROBADA DELS COL·LEGIS DE PROCURADORS DE BARCELONA I MADRID

El Col·legi de Procuradors de Barcelona i el de Madrid van trobar-se a la reunió intercol·legial organitzada el passat 23 de març a la seu de Barcelona. Entre d’altres temes es van abordar les qüestions relatives als aranzels i a la problemàtica que pot suposar la seva interpretació per les Comunitats europees en el relatiu la lliure competència, així com la necessitat d’una nova regulació. Es van unificar els criteris sobre la necessitat d’establir una oficina de representació de la professió a Brussel·les, amb la intenció de traslladar aquestes qüestions al ple del Consell general de procuradors d’Espanya.
El degà del col·legi de Madrid va informar sobre la composició mixta per a l’elaboració de la nova Llei de planta que segons previsions del nou Govern ha de ser aprovada a finals de l’any 2012.
Ambdues juntes van analitzar la metodologia utilitzada a les jornades de formació per a col·legiats, i també van considerar la creació dels màsters d’accés a la professió i el nomenament de tutors que l’impartiran.
Entre altres matèries es van exposar els avanços tecnològics que s’estan duent a terme, com ara la presentació telemàtica de les demandes, el servei web creat a Tarrragona i la gestió telemàtica d’altres oficis.