Privacitat


Política de Protecció de dades de l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió d'usuaris, clients i clients potencials, col·laboradors i proveïdors és l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA, amb domicili social en C/VICTORIA KENT, NUM 4-B 08902 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) i CIF Q0863001D .

A l'efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 93 319 98 36 i el correu electrònic de contacte és dpo@icpb.es.

Així mateix, li informem que la nostra entitat ha assignat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) segons l'establert per la normativa vigent. Vostè pot contactar amb el nostre DPD mitjançant el següent correu electrònic: dpo@icpb.es, o correu postal, Att. DPO IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA, C/VICTORIA KENT, NUM 4-B 08902 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA tracta sobre els seus clients i proveïdors són:
? Dades d'identificació
? Adreces postals o electròniques
? Informació comercial
? Dades econòmiques i de transaccions
? Dades professionals
? Dades educació
? Dades circumstàncies personals

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per portar a cap l'objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria gestió de proveïdors, qualitat dels serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades per portar a cap algunes de les següents accions:

a) Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb el nuestre col·legi,
b) Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès,
c) Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors,
d) El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cerca d'un col·legiat i així poder contactar per a finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador SOLAMENT ES PODEN UTILITZAR per finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting, SI EL COL·LEGIAT NO HA manifestat la seva oposició.
e) El cercador de societats professionals de procuradors publicat en el lloc web té com a finalitat donar publicitat de les societats professionals registrades en l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona així com facilitar la cerca d'una societat professional i la dels seus membres per poder contactar-los per a finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador NO PODEN SER UTILITZADES per a finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting

4. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.
En qualsevol cas l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d'utilitzar els nostres productes o que hagis deixat d'utilitzar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les teves dades personals seran eliminades de tots els sistemes de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA.

5. Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

Segons tipus de tractament de dades li resumim a continuació la base de legitimació d'aquest tractament:
Quant, a la base de legitimació referenciada vostè es troba obligat a facilitar les dades personals, en el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

6. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA mai compartirà les teves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament a això.
Li informem que podem facilitar les teves dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA o els seus clients i el públic en general.
Li informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers sent l'única responsable per al seu tractament i custòdia.

7. Quins són els seus drets com a afectats o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).
Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.
Així mateix, li informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Així mateix s'informa a l'Usuari que a qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l'Apartat 1, ‘Responsable de tractament’ de la present política de Protecció de Dades i Privadesa de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.
C/ Jorge Juan, 6
28001 – Madrid
Telf. 901100099 / 912663517

8. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA.

Així mateix, li informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA no cedirà les seves dades a terceres persones.
Igualment, s'informa a l'Usuari que a qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d'altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA, C/VICTORIA KENT, NUM 4-B 08902 L'Hospitalet de Llobregat (província de BARCELONA), e-mail: dpo@icpb.es.

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

9. Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privadesa

9.1 Mesures de Seguretat

Adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament d'escrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

9.2 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privadesa

Ocasionalment, l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Per favor, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera li poden afectar.

9.3 Per què és necessari acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privadesa?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l'inici de la relació mercantil amb el nostre Col·legi considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s'utilitzarà per a les finalitats pels quals ens la has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.
En qualsevol cas, hem d'advertir-li que una negativa per la seva banda per facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.
Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de l' IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BARCELONA, per favor, posi's en contacte amb el Col·legi utilitzant l'adreça facilitada en l'Apartat primer ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

10. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privadesa.