Infoprocura Núm. 4 - 9 de Febrer del 2012

Taxa judicial controvertida

Dilluns 6 de febrer va finalitzar el termini de presentació d'esmenes al projecte de la nova taxa judicial autonòmica que, com sabeu, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol establir amb l'objectiu d'aconseguir 20 milions d’euros per millorar les deficients finances catalanes. En representació de la Junta de l'ICPB i del Consell (...)

[+ INFO]

Sopar al Palau de la Justícia

Ara que ja hem creat la Comissió Organitzadora d’actes pel 500 Aniversari del Col·legi, podem avançar-vos que l’acte central de totes les celebracions serà un sopar el dia 30 de novembre a la Sala dels Passos Perduts del Palau de la Justícia de Catalunya, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Estem treballant amb molta il·lusió perquè puguem celebrar amb plenitud i tots els honors una efemèride tan important com aquesta! En breu, us donarem més detalls del sopar i de la resta d’activitats. Estigueu-ne pendents!

Acord amb SEPIN

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya ha arribat a un acord amb l’editorial SEPIN per tal que tots els col·legiats puguin accedir de manera gratuïta a les bases de dades de legislació i jurisprudència. L’accés a aquestes bases es realitzarà mitjançant un accés directe des de la pàgina web del Consell i des de la del Col·legi.

Amb aquest acord, també podrem rebre el butlletí electrònic de dret processal, que està considerat un dels millors en aquesta matèria.

[+ INFO]

Més espai a la Ciutat de la Justícia

Des de mitjan gener, el nostre Col·legi ja disposa de més espai a la Ciutat de la Justícia. Després de diverses negociacions amb el Departament de Justícia, hem aconseguit que ens cedeixin dos despatxos de la primera planta, on s’han traslladat els serveis de Torn d’Ofici i l’administració de Lex Net. Amb la seva marxa, hem pogut redistribuir l’espai de què disposava el Col·legi a la planta zero i l’hem fet més ampli i diàfan.  Les tasques de desmuntatge i trasllat de mobiliari es van fer en horari de tarda, amb la qual cosa no es va haver de suspendre cap servei.

El Degà assisteix al XXè aniversari de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa

El passat 2 de febrer, el degà, Ignacio López, va assistir a la commemoració del XXè aniversari de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa, en un acte presidit per Sa Majestat el Rei al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A la celebració també hi van assistir, entre d'altres personalitats, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón; l’alcalde de Barcelona (...)

[+ INFO]

El Punt/Avui es fa ressò dels inconvenients de la reforma dels desnonaments exprés

El diari El Punt/Avui publica un article sobre la reforma legislativa introduïda per la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de Mesures d’Agilització Processal per fer més àgils els procediments de desnonaments per manca de pagament. La notícia posa de manifest la denúncia realitzada pel nostre Col·legi en el sentit que cada jutjat interpreta la nova llei de manera diferent (...)

[+ INFO]

Reunió de delegats

El passat dia 23 de gener es va celebrar una nova reunió de delegats i sotsdelegats durant la qual van ser tractats diferents assumptes d'interès. Pel que fa a les incidències que de forma particular es donen als Jutjats de cada delegació, seran els delegats i sotsdelegats qui informaran a les mateixes, amb l'objectiu que el Col·legi pugui intervenir per solucionar-les. A més, s'ha establert un calendari de visites, perquè el Degà juntament amb altres membres de la Junta hi assisteixin. Per últim, s'ha tractat el tema relatiu a les substitucions del mes d'agost, considerant necessari que, en aquelles delegacions en les que no s'ha organitzat aquest servei, el Col·legi pugui gestionar la seva prestació.


Reunió amb Serveis Socials

Ens hem reunit amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per tal d’intercanviar impressions referents a la qüestió dels desnonaments i les execucions hipotecàries.

El Departament s’ha mostrat favorable a trobar fórmules que minimitzin, en la mesura del possible, l’impacte i el malestar que provoquen aquest tipus de processos en les famílies afectades, donada –sobretot- l’actual situació de crisi. Habitualment, es tracta de famílies amb fills a càrrec, malalts o gent d’edat avançada.

Per tot això, s’ha acordat signar un protocol d’actuació (...)[+ INFO]
Nou espai a la Delegació de l'Hospitalet

Des del mes de gener ja disposem d’un nou espai a l’edifici H de la Delegació de l’Hospitalet. Amb l’increment del número de col·legiats en aquest partit, la sala de notificacions de
la Delegació s’havia quedat petita.

Fruit de les negociacions amb la gerència del Departament de Justícia i amb la Jutgessa degana, juntament amb el recolzament constant del delegat, Jordi Xipell, s’ha aconseguit la cessió d’un altre despatx a la mateixa planta on està situada la Delegació.

Aquest espai ens ha permès traslladar mobiliari i documentació amb l’objectiu de guanyar espai lliure a la sala de notificacions.


Els procuradors als Mitjans de Comunicació

Aquests són els principals impactes als mitjans de comunicació que ha tingut en els darrers dies el nostre Col·legi:


EL PERIÓDICO (20/01/2012) - Advocats i procuradors demanen a Justícia que desisteixi del copagament
EL PUNT AVUI (06/02/2012) - Jutges i secretaris, dividits pel desnonament exprés
LA INFORMACION (25/01/2012) - El Colegio de Abogados advierte que la tasa judicial puede crear una justicia de pobres y ricos
TVE Informatiu territorial migdia i Telediario migdia i vespre (23/01/2012) - Entrevista a Ignacio López


[FES CLICK AQUÍ PER VEURE TOTES LES REPERCUSSIONS]
Has rebut aquest e-mail enviat per l’Il·lustre Col·legi de Procurador dels Tribunals de Barcelona,
perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d’ús.