Infoprocura Núm. 3 - 19 de Gener del 2012

El Col·legi de Procuradors treballa perquè es retiri el projecte d'una nova taxa judicial autonòmica

El Col·legi de Procuradors de Barcelona, per mitjà del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, està mobilitzant-se per tal d'aconseguir que es retiri el projecte de la nova taxa judicial autonòmica proposada pel Govern de la Generalitat. En última instància i si això no fos possible, el Consell ha presentat unes esmenes a la Consellera de Justícia (...)
[+ INFO]

Justícia a l'agost

Una de les primeres decisions preses pel nou Ministre de Justícia ha estat la de revisar la inhabilitat del mes d’agost per a la tramitació de la majoria dels processos judicials.

No seré jo qui li posi en qüestió ni li discuteixi el fet que aquesta hagi estat la primera mesura en què ha pensat el Ministre per agilitzar i desencallar el funcionament de la nostra Administració de Justícia, però sí que voldria explicar l’origen de les vacances judicials (...)
[+ INFO]

L'Assemblea aprova els Pressupostos pel 2012

El passat 21 de desembre va celebrar-se l’Assemblea General Ordinària per a l’aprovació dels Pressupostos pel 2012. Com a principals punts, la proposta de Pressupostos aprovada inclou la modificació de la quota de col·legiació, l’increment de les quotes dels no exercents i la regularització de la quota fixa i variable (...)
[+ INFO]

Exposició pública dels nous Estatuts

El projecte dels nous Estatuts de l'ICPB estan en període d’exposició pública fins el dia 23 de gener, en el qual els col·legiats poden adreçar les seves al•legacions, esmenes o suggeriments.

Transcorregut aquest termini, la Junta de Govern convocarà una Assemblea General Extraordinària per tal d’aprovar-los definitivament, i poder lliurar-los al Departament de Dret i d’Entitats Jurídiques per a la seva legalització. Entraran en vigor passats 20 dies des de la seva publicació al DOGC.


Liquidació de la Secció de Previsió

El dia 1 de desembre del 2011 es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària amb l’objectiu d’aprovar una proposta de liquidació de la Secció de Previsió del Col·legi.

Aquesta proposta bàsicament consistia en la supressió de les prestacions contemplades en el Reglament de Previsió per a tots aquells Col·legiats exercents adscrits a la mateixa que a data 31/12/2010 no complissin els requisits per a poder-les sol·licitar o no les haguessin demanat, abonant a aquells col·legiats actius de la referida Secció la part proporcional del fons social conforme a les sumes recomanades pels Auditors i amb els percentatges assenyalats en l'informe actuarial, mitjançant l’obertura d’un pla de pensions. Es mantenien les pòlisses col·lectives d’assistència sanitària i de defunció.


[+ INFO]

Ja hem creat la Comissió dels 500 anys!

Amb la reunió celebrada ahir dimecres va quedar oficialment constituïda la comissió per a l'organització d'actes de cara al 500 Aniversari del Col·legi. Aquesta Comissió es reunirà periòdicament per tractar els actes de celebració.

En formen part: Ignacio López (degà), Ramon Daví (vicedegà), Francisco Toll (tresorer), Montse Montal (vocal de Cultura i Comunicació), els exmembres de junta Carmen Ribas i Javier Manjarín i les arxiveres Montserrat Llinàs, Mª José Blanchar, Beatriz Aizpun, Viviana López i Silvia García. I, per part de l'ICPB, Jordi Pascual, Blanca Jaumà, Roser Alcocer i Anna Alonso.


Interpretació de la disposició transitòria en matèria de recursos i el procediment de desnonament

El Col·legi d'Advocats de Barcelona va organitzar recentment una taula rodona sobre les reformes realitzades per la llei 37/2011, d'11 d'octubre, de mesures d'agilització processal i la incorporació de la tècnica monitòria al judici de desnonament per falta de pagament. El nostre degà va participar-hi i la revista "Món jurídic" publica un reportatge sobre les qüestions debatudes i exposades.

[+ INFO]
Comunicats, Circulars i Infoprocura

Per tal de fer la nostra comunicació més dinàmica i fluïda, us informem dels tres nous suports que utilitzem des del Col·legi: comunicats, circulars i infoprocura.

Els comunicats serveixen per informar els col·legiats de qualsevol assumpte d'interès (per exemple, una alta d'un nou col·legiat). Les circulars, per la seva banda, s'usen per comunicar qüestions legals i de tipus jurídic, com pot ser una reforma. Per últim, l'Infoprocura (aquest document que llegeixes) és el "newsletter" amb les notícies més destacades dels darrers dies.


Els procuradors als Mitjans de Comunicació

Aquests són els principals impactes als mitjans de comunicació que ha tingut en els darrers dies el nostre Col·legi:

EL PUNT AVUI (16/01/2012) - Els operadors jurídics rebutgen convocar judicis durant l'agost
ARA.CAT (12/01/2012) - Els procuradors demanen als funcionaris judicials que s'agafin les vacances a l'agost
INFORMATIVOSTELECINCO.COM (12/01/2012) - Los procuradores de Barcelona no ven "sentido" a programar juicios en agosto
20 MINUTOS (13/01/2012) - Vacances d'agost
TERRA.ES (12/01/2012) - Los procuradores de Barcelona no ven 'sentido' a programar juicios en agosto
(...)


[FES CLICK AQUÍ PER VEURE TOTES LES REPERCUSSIONS]
Has rebut aquest e-mail enviat per l’Il·lustre Col·legi de Procurador dels Tribunals de Barcelona,
perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d’ús.