Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 9/15 - ELECCIONS JUNTA DE GOVERN 2015
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 9/15

ELECCIONS JUNTA DE GOVERN 2015


Complint l’acord de la Junta de Govern celebrada el dia 6 de maig i seguint el que disposen els articles 38 i següents de l’Estatut d’aquest Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), es convoca ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN pel proper DIA 10 DE JUNY DE 2015, des de les 9.00 hores a les 15.00 hores, per a procedir a l’elecció dels càrrecs següents:

DEGÀ/NA
VICEDEGÀ/NA
SECRETARI/A
VICESECRETARI/A
TRESORER/A
VOCAL DEONTOLOGIA
VOCAL CULTURA I COMUNICACIÓ
VOCAL PRIMER
VOCAL SEGON
VOCAL TERCER
VOCAL QUART
VOCAL CINQUE


Les ELECCIONS ALS CÀRRECS tindran lloc a la seu del Col·legi a la Ciutat de la Justícia - Sala de Notificacions (Gran Via 111, planta baixa) i a les Delegacions Territorials dels diferents partits judicials.

La Taula electoral estarà formada pels membres de la Junta que no es presenten a reelecció i dos col·legiats que voluntàriament es presentin, sent preferibles els de més recent incorporació, i a les Delegacions Territorials pels Delegats/des i Sots-delegats/des, d’acord amb l’Art. 43.3 de l’Estatut del ICPB.

Per a ser candidat a qualsevol dels càrrecs de la Junta de Govern, serà requisit indispensable exercir la professió i portar 3 anys d’exercici pels càrrecs Vocal Quart i Cinquè, 5 anys d’exercici per a la resta de càrrecs, excepte pel càrrec de Degà/na que serà de 10 anys d’exercici d’acord amb l’Art. 30 de l’Estatut del ICPB.

Les candidatures s’han de presentar per escrit i signades per tots els càrrecs a la Secretaria del Col·legi de Barcelona (c/ Ali Bei, 29) entre els dies 9 al 18 de maig de 2015 d’acord amb l’Art. 41.1 de l’Estatut del ICPB.

Les candidatures es proclamaran al dia següent d’acord amb el disposat a l’Art. 41.4 de l’Estatut del ICPB, donant llavors inici a la campanya electoral, excepte en el supòsit de que pels càrrecs objecte de convocatòria s’hagi presentat un sol candidat per cadascun d’ells, que es proclamarien electes sense necessitat de fer eleccions.

Rebeu una cordial salutació.

 ELECCIONES JUNTA DE GOBIERNO 2015


Cumpliendo el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 6 de mayo y siguiendo lo que disponen los artículos 38 y siguientes del Estatuto de este Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB), se convoca ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO para el próximo DÍA 10 DE JUNIO DE 2015, desde las 9.00 horas a las 15.00 horas, para proceder a la elección de los cargos siguientes:

DECANO/NA
VICEDECANO/NA
SECRETARIO/A
VICESECRETARIO/A
TESORERO/A
VOCAL DEONTOLOGÍA
VOCAL CULTURA Y COMUNICACIÓN
VOCAL PRIMERO
VOCAL SEGUNDO
VOCAL TERCERO
VOCAL CUARTO
VOCAL QUINTO


Las ELECCIONES A LOS CARGOS tendrán lugar en la sede del Colegio en la Ciutat de la Justícia - Sala de Notificaciones (Gran Vía 111, planta baja) y en las Delegaciones Territoriales de los diferentes partidos judiciales.

La Mesa electoral estará formada por los miembros de la Junta que no se presenten a reelección y dos colegiados que voluntariamente se presenten, siendo preferibles los de más reciente incorporación, y en las Delegaciones Territoriales por los Delegados/das y Sub-delegados/das, de acuerdo con el Art. 43.3 del Estatuto del ICPB.

Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, será requisito indispensable ejercer la profesión y llevar 3 años de ejercicio para los cargos Vocal Cuarto y Quinto, 5 años de ejercicio para el resto de cargos, excepto para el cargo de Decano/na que será de 10 años de ejercicio de acuerdo con el Art. 30 del Estatuto del ICPB.

Las candidaturas se tienen que presentar por escrito y firmadas por todos los cargos en la Secretaría del Colegio de Barcelona (c/ Ali Bei, 29) entre los días 9 al 18 de mayo de 2015 de acuerdo con el Art. 41.1 del Estatuto del ICPB.

Las candidaturas se proclamarán al día siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 41.4 del Estatuto del ICPB, dando entonces inicio a la campaña electoral, excepto en el supuesto de que para los cargos objeto de convocatoria se haya presentado un solo candidato para cada uno de ellos, que se proclamarían electos sin necesidad de hacer elecciones.

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 8 de maig de 2015Eulàlia Castellanos Llauger
    Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.