Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 9/14 - NOVETATS LEGISLATIVES
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 9/14

NOVETATS LEGISLATIVES

1. El Govern aprova l’avantprojecte de reforma de la LOPJ.
Entre les novetats que es plantegen es troba la creació dels Tribunals Provincials d’Instància a cada capital de província i l’ampliació de les competències dels Tribunals Superiors de Justícia, que assumiran les de les Audiències Provincials en apel·lació i coneixeran dels recursos de cassació en dret autonòmic.

Consulta la nota de premsa sobre l’aprovació de la reforma

Consulta l'Avantprojecte de la LOPJ

2. Modificació de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
La Llei 6/2014, de 7 d’abril, modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Consulta les modificacions al BOE

Rebeu una cordial salutació
 NOVEDADES LEGISLATIVAS

1. El Gobierno aprueba el anteproyecto de reforma de la LOPJ.
Entre las novedades que se plantean se encuentra la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia en cada capital de provincia y la ampliación de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que asumirán las de las Audiencias Provinciales en apelación y conocerán de los recursos de casación en derecho autonómico.

Consulta la nota de prensa sobre la aprobación de la reforma

Consulta el Anteproyecto de la LOPJ

2. Modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La Ley 6/2014, de 7 de abril, modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Consulta las modificaciones en el BOE

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 23 d’abril de 2014.Eulàlia Castellanos Llauger
      Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.