Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 8/20 - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ON LINE
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ON LINE

Us recordem que el proper dijous, 17 de desembre de 2020, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària en format a distancia de manera on line, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 15.30 hores en segona convocatòria, amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 16 de desembre de 2019.

2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2019.

3.- Aprovació dels acords presos per la Junta de Govern en dates 26 de març i 29 d’abril de condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril i maig de 2020.

4.- Aprovació del pressupost per l’any 2021.

5.- Precs i suggeriments.


L’Assemblea se celebrarà de manera telemàtica mitjançant la plataforma COUNCILBOX. Per poder participar-hi cal que us registreu prèviament en el següent linkhttps://www.councilbox.com/ca/asamblea-ilustre-colegio-de-procuradores/

Un cop fet el registre rebreu un missatge de confirmació de la inscripció. Posteriorment, des del Col·legi es comprovarà que les dades siguin correctes i rebreu un altre correu electrònic amb l’enllaç que haureu de fer servir per connectar-vos el dia de l’Assemblea.

Una hora abans de l’inici de la reunió, s’enviarà un altre correu recordatori també amb el link d’accés, des del qual haureu de sol·licitar un codi d’acreditació que rebreu via SMS en el vostre telèfon mòbil. Un cop introduït el codi podreu accedir a la reunió.

Podeu consultar una breu guia tècnica sobre la plataforma COUNCIL BOX en el següent link: GUIA


Rebeu una cordial salutació.


Barcelona, 10 de desembre de 2020


Carme Cararach Gomar
Secretària General

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ON LINE

Os recordamos que el próximo jueves, 17 de diciembre de 2020, se celebrará la Asamblea General Ordinaria en formato a distancia de manera on line, en las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:


ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2019.

2.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2019.

3.- Aprobación de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno en fechas 26 de marzo y 29 de abril de condonación de las cuotas colegiales de los meses de abril y mayo de 2020.

4.- Aprobación del presupuesto para el año 2021.

5.- Ruegos y sugerencias.


La Asamblea se celebrará de manera telemática mediante la plataforma COUNCILBOX. Para poder participar hace falta que os registréis previamente en el siguiente linkhttps://www.councilbox.com/ca/asamblea-ilustre-colegio-de-procuradores/

Una vez hecho el registro recibiréis un mensaje de confirmación de la inscripción. Posteriormente, desde el Colegio se comprobará que los datos sean correctos y recibiréis otro correo electrónico con el enlace que tendréis que usar para conectaros el día de la Asamblea.

Una hora antes del inicio de la reunión, se enviará otro correo recordatorio también con el link de acceso, desde el cual tendréis que solicitar un código de acreditación que recibiréis vía SMS en vuestro teléfono móvil. Una vez introducido el código podréis acceder a la reunión.

Podéis consultar una breve guía técnica sobre la plataforma COUNCIL BOX en el siguiente link: GUIA


Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 10 de diciembre de 2020


Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.