Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 4/22 - RECORDATORI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.RECORDATORI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Us recordem que el proper dimecres dia 30 se celebrarà l’Assemblea General Ordinària, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 15.30 hores en segona convocatòria, en la Seu Social del Col·legi c/ Victoria Kent, 4 – L’Hospitalet amb el següent: 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 20 de desembre de 2021.
2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2021.
3.- Precs i suggeriments.


La documentació relativa als dos primers punts està disponible en l’àrea interna de la pàgina web del Col·legi.

Per tal de poder celebrar l’Assemblea de conformitat amb les normes sanitàries, es demana als col·legiats que vulguin assistir presencialment que ens ho comuniquin prèviament per tal d’organitzar la sala amb el màxim d’aforament permès i prendre les mesures preventives necessàries (junta@icpb.es).

Així mateix, i seguint la possibilitat que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, també es podrà participar en l’Assemblea de manera online, mitjançant la plataforma Zoom. Per seguir l’Assemblea de manera remota us haureu d’inscriure assenyalant el vostre nom i número de col·legiat en el següent link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5oAnrS_lRlGIY6C_ZtMFnA

Rebeu una cordial salutació.


Barcelona, 28 de març de 2022


Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECORDATORIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


Os recordamos que el próximo miércoles día 30 se celebrará la Asamblea General Ordinaria, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social del Colegio c/ Victoria Kent, 4 – L’Hospitalet con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2021.
2.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2021.
3.- Ruegos y preguntas.


La documentación relativa a los dos primeros puntos está disponible en el área interna de la página web del Colegio.

Para poder celebrar la Asamblea de conformidad con las normas sanitarias, se pide a los colegiados que quieran asistir presencialmente que nos lo comuniquen previamente para organizar la sala con el máximo aforo permitido y tomar las medidas preventivas necesarias (junta@icpb.es).

Así mismo, y siguiendo la posibilidad que establece la disposición adicional sexta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, también se podrá participar en la Asamblea de manera online, mediante la plataforma Zoom. Para seguir la Asamblea de manera remota os deberéis inscribir señalando vuestro nombre y número de colegiado en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5oAnrS_lRlGIY6C_ZtMFnA

Recibid un cordial saludo.                                          


Barcelona, 28 de marzo de 2022


Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.