Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 4/15 - CONSULTA VINCULANT TAXA JUDICIAL COMUNITATS PROPIETARIS
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 4/15

CONSULTA VINCULANT TAXA JUDICIAL COMUNITATS PROPIETARIS

Us comuniquem que la Direcció General de Tributs mitjançant resposta a la consulta V0790-15, ha confirmat el fet de que les comunitats de propietaris estan exemptes de la taxa judicial, arrel de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social i la conseqüent modificació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Podeu consultar la resposta vinculant en el següent link: consulta DGT

Rebeu una cordial salutació.
 CONSULTA VINCULANTE TASA JUDICIAL COMUNIDADES PROPIETARIOS

Os comunicamos que la Dirección General de Tributos mediante respuesta a la consulta V0790-15, ha confirmado el hecho de que las comunidades de propietarios están exentas de la tasa judicial, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social y la consiguiente modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Podéis consultar la respuesta vinculante en el siguiente link: consulta DGT

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 17 de març de 2015Eulàlia Castellanos Llauger
    Secretària General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.