Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 36/13 - MODIFICACIONS LEGISLATIVES
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 36/13

MODIFICACIONS LEGISLATIVES
 

El Reial Decret-Llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació, que va entrar en vigor el passat dia 30 de juny incorpora, a la DF 3a, una modificació de l’art. 669 de la LEC, que passa a tenir el següent redactat:

“1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, el 5 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3º del apartado 1 del artículo 647.”

Rebeu una cordial salutació.

 MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
 

El Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, que entró en vigor el pasado día 30 de junio incorpora, en la DF 3ª, una modificación del art. 669 de la LEC, que pasa a tener el siguiente redactado:

“1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, el 5 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3º del apartado 1 del artículo 647.”

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 3 de juliol de 2013.Eulàlia Castellanos Llauger
    Secretària General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.