Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 28/13 - SUBSTITUCIONS AGOST 2013
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 28/13

SUBSTITUCIONS AGOST 2013
 

Mitjançant la present es comunica a tots els col·legiats que les substitucions a realitzar durant el proper mes d’AGOST, com en el darrer any, es faran per setmanes.

• Setmana del 1 (2 dies)
• Setmana del 5 (5 dies)
• Setmana del 12 (4 dies)
• Setmana del 19 (5 dies)
• Setmana del 26 (5 dies)

Aquells col·legiats interessats en fer les substitucions, hauran de fer-ho saber a la Secretaria del Col·legi, via fax al número 93 315 20 99 o via e-mail a icpb@icpb.es (a l’atenció de Mònica), essent el termini màxim per efectuar-ho el dia 7 de juny, indicant en quina setmana volen fer-les.

Per ser substitut és necessari un any d’antiguitat en l’exercici de la professió, segons les normes establertes en el seu dia per accedir a aquesta responsabilitat.

Expirat el termini assenyalat, es comunicarà als interessats la data del sorteig.

El pagament que s’efectuarà per la substitució del mes d’agost es determinarà en funció del número de sol·licitants, sent intenció de la Junta de Govern incrementar l’import del darrer any.

Així mateix, es recorda que no es podran realitzar substitucions a títol particular, havent d’atendre exclusivament els assenyalaments que s’hagin notificat mitjançant el Col·legi.

Rebeu una cordial salutació.

 SUSTITUCIONES AGOSTO 2013
 

Mediante la presente se comunica a todos los colegiados que las sustituciones a realizar durante el próximo mes de AGOSTO, como en el último año, se harán por semanas.

• Semana del 1 (2 días)
• Semana del 5 (5 días)
• Semana del 12 (4 días)
• Semana del 19 (5 días)
• Semana del 26 (5 días)

Aquellos colegiados interesados en hacer las sustituciones, tendrán que hacerlo saber a la Secretaría del Colegio, vía fax al número 93 315 20 99 o vía e-mail a icpb@icpb.es (a la atención de Mónica), siendo el plazo máximo para efectuarlo el día 7 de junio, indicando en que semana quieren hacerlas.

Para ser sustituto es necesario un año de antigüedad en el ejercicio de la profesión, según las normas establecidas en su día para acceder a esta responsabilidad.

Expirado el plazo señalado, se comunicará a los interesados la fecha del sorteo.

El pago que se efectuará para la sustitución del mes de agosto se determinará en función del número de solicitantes, siendo intención de la Junta de Gobierno incrementar el importe del último año.

Asimismo, se recuerda que no se podrán realizar sustituciones a título particular, teniendo que atender exclusivamente los señalamientos que se hayan notificado mediante el Colegio.

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 29 de mayo de 2013.

  

Eulàlia Castellanos Llauger
    Secretària General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.