Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 23/15 - CANDIDATURES DE DELEGATS I SOTS-DELEGATS A TOTS ELS PARTITS JUDICIALS
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 23/15

CANDIDATURES DE DELEGATS I SOTS-DELEGATS A TOTS ELS PARTITS JUDICIALS


Es comunica a tots els col·legiats el resultat de les candidatures presentades a càrrecs de Delegats i Sots-Delegats:

Als partits judicials de Badalona i Santa Coloma de Gramenet la Sra. Isabel Martínez Navarro, ha presentat la seva candidatura al càrrec de Delegada i el Sr. Jordi Pera Suñer ha presentat la seva candidatura al càrrec de Sots-Delegat.

Al partit judicial de Vilanova i la Geltrú la Sra. Mª Rosa Cobo Bravo, ha presentat la seva candidatura al càrrec de Delegada i la Sra. Yolanda Carreras Alcaraz ha presentat la seva candidatura al càrrec de Sots-Delegada.

Al partit judicial de Vilafranca del Penedès la Sra. Montse Sangerman Ramells, ha presentat la seva candidatura al càrrec de Delegada i la Sra. Carme Solé Esteve ha presentat la seva candidatura al càrrec de Sots-Delegada.

Als partits judicials de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i El Prat de Llobregat el Sr. Jordi Xipell Suazo i la Sra. Ana Mª Miras Royo, han presentat la seva candidatura al càrrec de Delegat, i el Sr. Lluis Ricart Ribalta ha presentat la seva candidatura al càrrec de Sots-Delegat.

Als partits judicials de Sabadell i Cerdanyola del Vallès, el Sr. Juan Gabriel Carretero García, ha presentat la seva candidatura al càrrec de Sots-Delegat, estant vacant la candidatura a Delegat.

Pel que fa als partits judicials de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Martorell; Gavà i Sant Boi de Llobregat; i Granollers i Mollet del Vallès, no s’ha presentat cap candidatura ni al càrrec de Delegat ni al de Sots-Delegat, una vegada finalitzat el termini previst per a fer-ho.

Tal i com disposa l’article 7 del Reglament de les Delegacions: “Quan el número de candidats presentats no sobrepassi el de càrrecs convocats, no farà falta fer eleccions, quedant proclamats els candidats electes presentats”, per la qual cosa la Sra. Isabel Martínez Navarro queda proclamada elegida pel càrrec de Delegada i el Sr. Jordi Pera Suñer queda proclamat elegit pel càrrec de Sots-Delegat a les Delegacions de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, la Sra. Mª Rosa Cobo Bravo queda proclamada elegida pel càrrec de Delegada i la Sra. Yolanda Carreras Alcaraz queda proclamada elegida pel càrrec de Sots-Delegada a la Delegació de Vilanova i la Geltrú, la Sra. Montse Sangerman Ramells queda proclamada elegida pel càrrec de Delegada i la Sra. Carmen Solé Esteve queda proclamada elegida pel càrrec de Sots-Delegada a la Delegació de Vilafranca del Penedès. A les Delegacions de Sabadell i Cerdanyola del Vallès s’ha presentat a la candidatura a Sots-Delegat el Sr. Juan Gabriel Carretero García que queda proclamat. Càrrecs dels quals prendran possessió una vegada realitzat el Jurament.

Pel que fa a les Delegacions de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i El Prat de Llobregat s’han presentat dues candidatures pel càrrec de Delegat: la Sra. Ana Mª Miras Royo i el Sr. Jordi Xipell Suazo, per la qual cosa s’haurà de fer eleccions el proper dia 29 de setembre. Queda proclamat, en aquests partits judicials, el Sr. Lluis Ricart Ribalta pel càrrec de Sots-Delegat.

Així mateix, es recorda el que està regulat a l’art. 6 del referit Reglament: “En el cas de que no es presentés cap candidatura als càrrecs esmentats, la Junta de Govern designarà, pels càrrecs de Delegat i Sots-Delegat, a dos col·legiats adscrits a la Delegació Territorial que exerceixin en un o varis Partits Judicials que comprengui la referida Delegació”, per la qual cosa serà la Junta de Govern qui designi als Delegats i Sots-Delegats de les Delegacions de Granollers i Mollet del Vallès, de les Delegacions de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Martorell, i de les Delegacions de Gavà i Sant Boi de Llobregat, i al Delegat de les Delegacions de Sabadell i Cerdanyola del Vallès.

Rebeu una cordial salutació.


Carmen Ribas Buyó
Secretària General

 
CANDIDATURAS DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS EN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES


Se comunica a todos los colegiados el resultado de las candidaturas presentadas para los cardos de Delegados y Subdelegados:

En los partidos de Badalona y Santa Coloma de Gramenet la Sra. Isabel Martínez Navarro, ha presentado su candidatura al cargo de Delegada y el Sr. Jordi Pera Suñer ha presentado su candidatura al cargo de SubDelegado.

En el partido judicial de Vilanova i la Geltrú la Sra. Mª Rosa Cobo Bravo, ha presentado su candidatura al cargo de Delegada y la Sra. Yolanda Carreras Alcaraz ha presentado su candidatura al cargo de SubDelegada.

En el partido judicial de Vilafranca del Penedès la Sra. Montse Sangerman Ramells, ha presentado su candidatura al cargo de Delegada y la Sra. Carme Solé Esteve ha presentado su candidatura al cargo de SubDelegada.

En los partidos judiciales de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y El Prat de Llobregat el Sr. Jordi Xipell Suazo y la Sra. Ana Mª Miras Royo, han presentado su candidatura al cargo de Delegado, y el Sr. Lluis Ricart Ribalta ha presentado su candidatura a SubDelegado.

En los partidos judiciales de Sabadell y Cerdanyola del Vallès, el Sr. Juan Gabriel Carretero García, ha presentado su candidatura al cargo de SubDelegado, estando vacante la candidatura a Delegado.

En relación a los partidos judiciales de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Martorell; Gavà y Sant Boi de Llobregat y Granollers y Mollet del Vallès, no se han presentado ninguna candidatura ni al cargo de Delegado ni al de SubDelegado, una vegada finalizado el plazo previsto para hacerlo.

Tal y como dispone el artículo 7 del Reglamento de les Delegaciones: “Cuando el número de candidatos presentados no sobrepase el de cargos convocados, no hará falta hacer elecciones, quedando proclamados los candidatos presentados, por lo que la Sra. Isabel Martínez Navarro queda proclamada elegida para el cargo de Delegada y el Sr. Jordi Pera Suñer queda proclamado para el cargo de SubDelegado en las Delegaciones de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, la Sra. Mª Rosa Cobo Bravo queda proclamada elegida para el cargo de Delegada y la Sra. Yolanda Carreras Alcaraz queda proclamada elegida para el cargo de SubDelegada de la Delegación de Vilanova i la Geltrú, la Sra. Montse Sangerman Ramells queda proclamada elegida para el cargo de Delegada y la Sra. Carmen Solé Esteve queda proclamada elegida para el cargo de SubDelegada de la Delegación de Vilafranca del Penedès. En las Delegaciones de Sabadell y Cerdanyola del Vallès se ha presentado a la candidatura a SubDelegado el Sr. Juan Gabriel Carretero García que queda proclamado. Cargos que tomaran posesión una vez realizado el Juramento.

En lo que respecta a las Delegaciones de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y El Prat de Llobregat se han presentado dos candidaturas para el cargo de Delegado: la Sra. Ana Mª Miras Royo y el Sr. Jordi Xipell Suazo, por lo que se llevarán a cabo las elecciones el próximo día 29 de septiembre. Queda proclamado, en estos partidos judiciales, el Sr. Lluis Ricart Ribalta para el cargo de SubDelegado.

Asimismo, se recuerda lo que está regulado en el artículo 6 del referido Reglamento: “En el caso de que no se presente ninguna candidatura a los cargos, la Junta de Gobierno designará, para los cargos de Delegado y Sub-Delegado, a dos colegiados adscritos a la Delegación Territorial que ejercieran en uno o varios Partidos Judiciales que comprendan la referida Delegación”, por lo que será la Junta de Gobierno quien designe a los Delegados y SubDelegados de las Delegaciones de Granollers y Mollet del Vallès, de las Delegaciones de Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Martorell, y de las Delegaciones de Gavà y Sant Boi de Llobregat, y al Delegado de las Delegaciones de Sabadell y Cerdanyola del Vallès.

Recibid un cordial saludo.


Carmen Ribas Buyó
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.