Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 11/15 - CANDIDATURES A LA JUNTA DE GOVERN
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 11/15

CANDIDATURES A LA JUNTA DE GOVERN

La Junta Electoral fa saber a tots els col·legiats, exercents i no exercents, els companys que han presentat la seva candidatura a les eleccions del proper dia 10 de juny de 2015 i que compleixen tots els requisits establerts als articles 30 i 31 dels Estatuts del Col·legi de Barcelona.

Segons l’article 41.8 del nostre Estatut Col·legial, es proclamen electes els càrrecs en els que únicament s’han presentat un sol candidat, i que són els següents:


Degà                                                         Vocal de Cultura i Comunicació
Sr. Ignacio López Chocarro                         Sra. Montserrat Montal Gibert

Vice-Degà                                                  Vocal Segon
Sr. Ramon Daví Navarro                              Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas

Secretària General                                      Vocal Tercer
Sra. Carmen Ribas Buyo                              Sr. Ramón Feixó Fernández-Vega

Vicesecretària                                             Vocal Quart
Sra. Maria José Blanchar García                    Sra. Adriana Flores Romeu

Tresorer                                                     Vocal Cinquè
Sr. Francisco Toll Musteros                           Sra. Gemma Julià Ventura

Vocal responsable de Deontologia
Sra. Carme Cararach Gomar


Pel que fa al càrrec de Vocal Primer, i havent-se presentat dues candidatures, es procedirà a fer les eleccions, tal i com s’havia anunciat, el proper dia 10 de juny. Els candidats són els següents:


Vocal Primer
Sr. Jesús Millán Lleopart
Sra. Montserrat Colomina DantiLA JUNTA ELECTORAL


Barcelona, 20 de maig de 2015
 CANDIDATURAS A LA JUNTA DE GOBIERNO

 

La Junta Electoral comunica a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, los compañeros que han presentado su candidatura a las elecciones del próximo día 10 de junio de 2015 y que cumplen todos los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de los Estatutos del Colegio de Barcelona.


Según el artículo 41.8 de nuestro Estatuto Colegial, se proclaman elegidos los cargos a los que únicamente se ha presentado un solo candidato, y que son los siguientes:


Decano                                                        Vocal de Cultura y Comunicación
Sr. Ignacio López Chocarro                            Sra. Montserrat Montal Gibert

Vice-Decano                                                 Vocal Segundo
Sr. Ramon Daví Navarro                                Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas

Secretaria General                                        Vocal Tercero
Sra. Carmen Ribas Buyo                                Sr. Ramón Feixó Fernández-Vega

Vicesecretaria                                               Vocal Cuarto
Sra. Maria José Blanchar García                      Sra. Adriana Flores Romeu

Tesorero                                                       Vocal Quinto
Sr. Francisco Toll Musteros                              Sra. Gemma Julià Ventura

Vocal responsable de Deontología
Sra. Carme Cararach Gomar


En relación al cargo de Vocal Primero, y habiéndose presentados dos candidaturas al mismo, se procederá a hacer las elecciones, tal y como se había anunciado, el próximo día 10 de junio. Los candidatos son los siguientes:


Vocal Primero
Sr. Jesús Millán Lleopart
Sra. Montserrat Colomina DantiLA JUNTA ELECTORAL


Barcelona, 20 de mayo de 2015

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.