Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 11/14 - DECRET LLEI 1/2014, MODIFICACIO LLEI DE TAXES
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 11/14

DECRET LLEI 1/2014, MODIFICACIÓ LLEI DE TAXES

En data d’avui, 5 de juny de 2014, s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 1/2014, de 3 de juny pel qual es modifica el text refós de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

El Decret Llei ja està en vigor, ara bé, està pendent de dictar-se la disposició reglamentària corresponent.

Podeu consultar el Decret Llei 1/2014 clicant el següent link

Rebeu una cordial salutació.
 DECRETO LEY 1/2014, MODIFICACIÓN LEY DE TASAS

En fecha de hoy, 5 de junio de 2014, se ha publicado en el DOGC el Decreto Ley 1/2014, de 3 de junio por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Tasas y precios públicos de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.

El Decreto Ley ya está en vigor, aunque está pendiente de dictarse la disposición reglamentaria correspondiente.

Podéis consultar el Decreto Ley 1/2014 clicando el siguiente link

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 5 de juny de 2014

  
Eulàlia Castellanos Llauger
     Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.