Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 10/15 - ASSEMBLEA ORDINARIA MUTUALIDAD
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 10/15

ASSEMBLEA ORDINÀRIA MUTUALIDAD

Es fa saber a tots els col·legiats que el proper dia 6 de juny, a les 9 hores del matí en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona convocatòria, es celebrarà a Madrid, a la Sala d’Actes del Club Financiero (Marqués de la Ensenada, 16), l’Assemblea General Ordinària de Representants de la Mutualitat dels Procuradors dels Tribunals d’Espanya.

Tanmateix, s’informa que es troba a la Secretaria del Col·legi, a disposició de tots els col·legiats, exemplars de la documentació que s’haurà d’aprovar en l’esmentada Assemblea i l’Ordre del Dia.

Per aquest motiu i, en compliment d’allò que disposa l’Art. 23 de l’Estatut de la Mutualitat, es convoca a tots els col·legiats mutualistes, a la reunió territorial que es celebrarà el proper dia 18 de maig de 2015, a les 12.00 hores en primera convocatòria, i a les 13.00 hores en segona convocatòria, a la Seu Social d’aquesta Corporació, C/ Alí Bei, 29, baixos 1a. de Barcelona, en la que s’escolliran mitjançant votació secreta als dos representants dels col·legiats mutualistes.

Rebeu una cordial salutació.
 ASAMBLEA ORDINARIA MUTUALIDAD


Se comunica a todos los colegiados que el próximo día 6 de junio, a las 9 horas de la mañana en primera convocatoria, y a las 10 horas en segunda convocatoria, se celebrará en Madrid, en la Sala de Actos del Club Financiero (Marqués de la Ensenada, 16), la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España.

Asimismo, se informa que se encuentra en la Secretaría del Colegio, a disposición de todos los colegiados, ejemplares de la documentación que se tendrá que aprobar en la mencionada Asamblea y el Orden del Día.

Por este motivo y, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 23 del Estatuto de la Mutualidad, se convoca a todos los colegiados mutualistas, a la reunió territorial que se celebrará el próximo día 18 de mayo de 2015, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de esta Corporación, C/ Alí Bei, 29, baixos 1a. de Barcelona, en la que se escogerán mediante votación secreta a los dos representantes de los colegiados mutualistas.

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 8 de mayo de 2015

   
Eulàlia Castellanos Llauger
     Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.