Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 1/23 - NOVES QUOTES COL·LEGIALS 2023
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.NOVES QUOTES COL·LEGIALS 2023

Es comunica a tots els col·legiats que, segons el que preveu el pressupost per l’any 2023 aprovat en la darrera Assemblea General Ordinària de 22 de desembre de 2022, l’import de la quota fixa col·legial per l’any 2023 romandrà congelat mantenint-se el mateix import de l’any anterior. Pel que fa a la quota de serveis, s‘aplicarà una rebaixa del 3,5% sobre el barem de procediments. 

Així doncs, les quotes col·legials per l’any 2023 seran les següents:

. Quota fixa: 87,74 euros mensuals.
. Quota per serveis: aplicació d’un decrement del 3,5% sobre el barem. Podeu veure el nou llistat pel 2023 en el següent enllaç: barem 2023


Barcelona, 9 de gener de 2023


Rebeu una cordial salutació.


Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUEVAS CUOTAS COLEGIALES 2023


Se comunica a todos los colegiados que, según lo previsto en el presupuesto para el año 2023 aprobado en la última Asamblea General Ordinaria de 22 de diciembre de 2022, el importe de la cuota fija colegial para el año 2023 permanecerá congelado manteniéndose el mismo importe del año anterior. En lo que respecta a la cuota de servicios, se aplicará una rebaja del 3,5% sobre el baremo de procedimientos.

Así pues, las cuotas colegiales para el año 2023 serán las siguientes:

. Cuota fija: 87,74 euros mensuales.
. Cuota por servicios: aplicación de un decremento del 3,5% sobre el baremo. Podéis ver el nuevo listado para el 2023 en el siguiente enlace: baremo 2023


Barcelona, 9 de enero de 2023


Un cordial saludo.


Carmen Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.