Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 1/22 - NOVES QUOTES COL·LEGIALS 2022
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.NOVES QUOTES COL·LEGIALS 2022

Es comunica a tots els col·legiats que, segons el que preveu el pressupost per l’any 2022 aprovat en la darrera Assemblea General Ordinària de 20 de desembre de 2021, s‘aplicarà una rebaixa del 3% en les quotes fixes i del 6% en les quotes per serveis per l’any 2022.

Així doncs, les quotes col·legials per l’any 2022 seran les següents:

. Quota fixa: 87,74 euros mensuals.
. Quota per serveis: s’ha aplicat al barem de tarifes un decrement del 6%. Podeu veure el nou llistat pel 2022 en el següent enllaç: barem 2022


Barcelona, 10 de gener de 2022


Rebeu una cordial salutació.Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUEVAS CUOTAS COLEGIALES 2022


Se comunica a todos los colegiados que, según lo previsto en el presupuesto para el año 2022 aprobado en la última Asamblea General Ordinaria de 20 de diciembre de 2021, se aplicará una rebaja del 3% en las cuotas fijas y del 6% en las cuotas por servicios para el año 2022.

Así pues, las cuotas colegiales para el año 2022 serán las siguientes:

. Cuota fija: 87,74 euros mensuales.
. Cuota por servicios: se ha aplicado al baremo de tarifas un decremento del 6%. Podéis ver el nuevo listado para 2022 en el siguiente enlace: baremo 2022


Barcelona, 10 de enero de 2022


Un cordial saludo.Carmen Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.