Àrea privada

Legislació i Jurisprudència

Podeu consultar la base de dades de legislació i jurisprudència de l’editorial Tirant lo Blanch prement sobre el següent link (cal acreditar-se amb la signatura digital):

Tirant lo Blanch on-line

Amb el següent cercador també podeu accedir a una complerta selecció de normativa que considerem important pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Des del Col.legi oferim una complerta selecció de sentències que considerem necessàries pel bon exercici de l’activitat professional dels nostres col.legiats.

Resultats de la cerca

Sentència Secció 12 Audiència, incompareixença procurador recurs d’apel·lació
Data: 16/09/2004

DESCARREGAR

Orden JUS/1623/2007, de 4 de abril, por la que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia… BOE núm. 137
Data: 08/06/2007

DESCARREGAR

Resolució Cambra Comerç estimant el recurs de reposició sobre oposició del pagament de quota a Procurador en exercici
Data: 15/02/2006

DESCARREGAR

DECRET 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de Estatut autonomia de Catalunya. DOGC núm. 4680
Data: 20/07/2006

DESCARREGAR

Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
Data: 19/02/2011

DESCARREGAR

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre representación en monitorio
Data: 10/03/2006

DESCARREGAR

DECRET 377/2006, de 3 octubre, de modificació del Decret 119/2002, de 16 abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya, i es modifica la seva denominació. DOGC núm. 4735
Data: 06/10/2006

DESCARREGAR

Sentència separar drets per accions núm. 127/2006
Data: 16/03/2006

DESCARREGAR

DECRET 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia. DOGC núm. 4807
Data: 25/01/2007

DESCARREGAR

Interlocutòria dictada en el Rotlle Apelació núm. 632-06
Data: 16/03/2007

DESCARREGAR


Page 14 of 22« First...1213141516...20...Last »